szeretlekchatelj!találka?állati közösségünnepelj!letöltés
Egyéni keresés

A gu­mi­lap ol­csó, ill. ked­vez­mé­nyes á­rú gu­mi­kat kí­nál a sofő­rök­nek.

hirdetés

A gu­mi­lap ked­vez­mé­nyes á­ru té­li és nyá­ri gu­mi­kat kí­nál az a­u­tó­sok­nak. A gu­mi több­nyi­re ka­u­csuk­ból ké­szült ru­gal­mas a­nyag. "A gu­mi­ipar­ban hasz­nált ter­mé­sze­tes ka­u­csu­kot nö­vé­nyek ned­véből ál­lít­ják elő."